Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Bjurholm

213,1

267,0

Dorotea

217,6

265,4

Lycksele

238,0

287,0

Malå

229,6

302,0

Nordmaling

226,0

283,2

Norsjö

220,4

280,6

Robertsfors

228,5

280,9

Skellefteå

240,4

315,6

Sorsele

221,5

262,5

Storuman

222,3

273,4

Umeå

250,7

311,0

Vilhelmina

218,9

256,2

Vindeln

219,1

282,8

Vännäs

232,4

301,9

Åsele

210,6

251,4

Västerbottens län

241,4

303,8

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjurholm

154,7

158,8

164,0

164,3

168,5

175,8

184,7

190,2

197,3

205,0

213,1

Dorotea

165,2

172,5

173,4

175,9

179,8

188,4

193,6

198,7

203,3

211,0

217,6

Lycksele

175,7

183,3

188,2

191,7

197,6

207,5

211,9

217,3

223,7

230,7

238,0

Malå

176,6

178,1

181,5

182,6

187,0

198,6

202,8

208,4

215,8

224,9

229,6

Nordmaling

164,9

173,0

177,5

181,9

186,4

191,6

196,7

203,2

210,8

218,9

226,0

Norsjö

165,2

171,6

174,2

175,4

180,8

190,3

196,0

201,5

206,4

215,3

220,4

Robertsfors

171,3

176,3

181,0

183,4

190,7

197,7

204,3

210,4

215,6

222,3

228,5

Skellefteå

176,2

183,9

188,8

192,1

197,3

205,2

212,2

217,6

224,6

233,1

240,4

Sorsele

160,5

168,0

171,7

172,7

181,0

188,1

196,0

205,1

210,2

215,5

221,5

Storuman

167,9

173,4

180,5

184,0

187,4

192,9

197,5

201,3

207,6

216,2

222,3

Umeå

183,8

191,1

196,2

199,3

205,8

214,4

221,2

227,6

235,6

244,3

250,7

Vilhelmina

164,8

170,9

174,7

176,1

179,2

187,0

193,2

198,2

204,5

214,9

218,9

Vindeln

161,1

168,6

174,9

176,2

182,9

191,9

196,1

199,7

202,8

213,2

219,1

Vännäs

171,0

178,9

184,1

188,2

193,3

200,5

208,9

214,5

221,5

228,3

232,4

Åsele

158,1

165,8

170,0

175,6

179,7

185,4

193,4

195,7

199,5

208,6

210,6

Västerbottens län

177,1

184,4

189,4

192,5

198,3

206,6

213,3

219,1

226,4

234,9

241,4

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjurholm

201,4

207,4

211,6

219,9

223,7

229,6

232,2

240,2

249,4

259,0

267,0

Dorotea

207,0

213,3

218,4

220,8

225,7

233,1

235,1

238,6

249,9

256,9

265,4

Lycksele

227,8

234,5

237,9

241,8

252,6

262,0

263,8

268,7

274,7

283,3

287,0

Malå

236,7

241,4

247,1

253,2

261,6

272,1

277,4

279,8

288,5