Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2018

Gröda Västerbottens län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 158 11 796 0,2 0,5
Havre 682 163 595 1,0 6,4
Korn 6 961 396 277 10,3 15,5
Råg 0 19 635 0,0 0,8
Rågvete 0 18 056 0,0 0,7
Vete 48 380 177 0,1 14,9
Baljväxter 0 56 455 0,0 2,2
Grönfoderväxter 3 753 53 082 5,6 2,1
Majs 0 18 344 0,0 0,7
Oljeväxter 94 102 881 0,1 4,0
Potatis matpotatis 237 15 992 0,4 0,6
Potatis, stärkelse 0 7 821 0,0 0,3
Sockerbetor 0 30 684 0,0 1,2
Vall slåtter och bete 46 338 1 047 461 68,6 41,1
Vall träda 8 131 165 131 12,0 6,5
Energiskog 174 9 965 0,3 0,4
Trädgårdsväxter 35 14 649 0,1 0,6
Övriga grödor 973 37 175 1,4 1,5
Totalt 67 584 2 549 176 100 100

 

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark, 2008-2018

Västerbottens län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

Havre

1,9

1,5

1,5

1,6

1,3

1,2

1,0

1,1

1,3

1,4

1,0

Korn

13,1

12,6

11,6

11,4

10,8

12,0

12,5

10,2

11,1

11,1

10,3

Råg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rågvete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vete

0,1

0,2

0,2

0,4

0,6

0,6

0,6

0,2

0,1

0,2

0,1

Baljväxter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grönfoderväxter

2,5

2,4

3,4

3,3

2,5

2,6

2,8

4,9

5,2

5,0

5,6

Majs

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oljeväxter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Potatis matpotatis

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

72,5

72,6

73,0

73,4

74,2

74,1

74,3

71,1

69,0

67,9

68,6

Vall träda

7,4

8,2

7,2

7,0

7,8

7,2

6,8

10,5

10,6

12,0

12,0

Energiskog

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Övriga grödor

0,8

0,8

1,5

1,4

1,4

0,9

0,9

0,9

1,4

1,4

1,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6