Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Lastat gods på lastbil samt de…

Lastat gods på lastbil samt destination

Senast uppdaterad 2018-05-21
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. I denna undersökning undersöks enbart varutransporter. I undersökningen ingår svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Dessa undersöks via en kontinuerlig urvalsundersökning där cirka 12 000 fordon ingår.

PDF
Diagram nuläge

Lastat gods på lastbil samt destination 2017

       

Region

Lastad varukvantitet 1000 ton

Därav med destination (%)

Inom länet

Till andra län

Stockholms län

49 523

77

23

Uppsala län

14 042

64

36

Södermanlands län

13 895

63

37

Östergötlands län

23 220

75

25

Jönköpings län

28 302

58

42

Kronobergs län

12 324

62

38

Kalmar län

12 113

67

33

Gotlands län

3 875

98

2

Blekinge län

4 521

42

58

Skåne län

47 238

79

21

Hallands län

20 485

62

38

Västra Götalands län

78 628

82

18

Värmlands län

20 251

84

16

Örebro län

13 556

56

44

Västmanlands län

11 457

56

44

Dalarnas län

19 228

61

39

Gävleborgs län

17 562

74

26

Västernorrlands län

12 404

80

20

Jämtlands län

8 726

71

29

Västerbottens län

21 678

88

12

Norrbottens län

16 362

93

7

Riket

449 390

74

26

Källa: Trafikanalys

Lastat gods på lastbil 2007-2017, tusental ton

     

Region                        

Lastat gods, tusental ton

 

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

2017

Stockholms län

35 529

35 809

34 947

38 284

28 754

30 440

25 924

41 803

39 804

47 952

49 523

Uppsala län

9 475

8 268

9 741

8 861

9 509

7 042

7 152

12 718

11 533

9 752

14 042

Södermanlands län

5 363

6 895

10 228

5 959

8 779

6 517

9 364

12 552

11 602

10 828

13 895

Östergötlands län

14 771

17 716

11 570

16 007

17 829

11 942

15 355

13 281

23 174

22 279

23 220

Jönköpings län

20 960

19 991

14 672

18 111

22 619

15 582

16 876

19 069

23 784

25 308

28 302

Kronobergs län

10 889

15 174

10 068

7 925

6 108

8 259

10 925

11 829

12 789

15 575

12 324

Kalmar län

10 181

10 229

14 703

10 593

14 617

9 123

10 725

14 673

16 982

13 343

12 113

Gotlands län

1 895

1 458

2 047

1 658

3 226

3 415

774

4 089

2 921

2 927

3 875

Blekinge län

6 100

5 162

5 723

6 349

8 925

2 793

4 789

5 735

5 488

5 295

4 521

Skåne län

44 901

44 630

36 705

36 123

36 669

34 514

32 545

48 525

50 794

58 169

47 238

Hallands län

14 887

11 231

12 377

11 574

12 458

11 788

11 521

12 882

18 016

18 360

20 485

Västra Götalands län

51 797

57 254

47 146

48 035

46 777

48 075

40 794

64 030

61 337

62 322

78 628

Värmlands län

11 155

17 462

11 057

13 216

10 989

9 021

9 446

17 134

17 250

25 103

20 251

Örebro län

13 123

11 151

12 964

11 979

13 069

11 702

7 622

9 711

14 482

13 589

13 556

Västmanlands län

9 406

11 517

6 561

8 087

11 934

8 472

8 124

7 767

14 198

10 409

11 457

Dalarnas län

14 578

16 118

12 435

14 014

17 489

12 985

12 278

16 423

14 338

13 309

19 228

Gävleborgs län

13 763

18 389

13 812

9 051

12 148

12 203

11 152

16 097

14 405

17 026

17 562

Västernorrlands län

19 789

17 349

22 905

11 864

10 980

11 939

15 025

13 742

15 258

10 939

12 404

Jämtlands län

10 823

8 125

8 103

9 918

6 074

6 931

4 909

6 737

8 680

9 725

8 726

Västerbottens län

17 092

16 634

16 229

15 557

16 336

13 004

8 453

9 889

21 758

20 612

21 678

Norrbottens län

16 908

10 033

14 803

12 436

9 758

13 996

12 496

16 508

18 037

14 074

16 362

Riket

353 384

360 595

328 796

315 601

325 047

289 743

276 249

375 192

416 633

426 895

449 390

Källa: Trafikanalys

                       

Lastat gods på lastbil 2007-2017, andel transport inom länet

                       

Region                        

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

83

80

78

76

75

78

72

77

79

79

77

Uppsala län

54

62

63

60

57

52

49

53

61

64

64

Södermanlands län

42

56

68

64

73

51

57

66

65

62

63

Östergötlands län

63

68

59

69

72

67

73

66

77

76

75

Jönköpings län

57

60

50

61

71

53

55

53

53

62

58

Kronobergs län

49

62

65

55

46

65

63

58

62

57

62

Kalmar län

64

71

76

64

82

72

66

69

75

72

67

Gotlands län

96

96

93

90

98

98

84

95

96

91

98

Blekinge län

55

56

67

71

75

43

67

45

54

41

42

Skåne län

80

80

78

73

74

74

71

79

76

83

79

Hallands län

70

58

60

60

63

58

59

69

72

67

62

Västra Götalands län

77

77

76

75

73

76

71

74

78

73

82

Värmlands län

78

87

73

80

72

68

78

82

81

85

84

Örebro län

58

55

61

60

60

52

50

52

53

59

56

Västmanlands län

43

47

32

49

55

41

47

37

45

42

56

Dalarnas län

63

69

69

62

68

64

64

64

62

66

61

Gävleborgs län

67

71

71

56

64

60

71

74

70

75

74

Västernorrlands län

87

89

88

79

78

82

86

75

84

78

80

Jämtlands län

69

72

75

83

55

79

61

63

78

73

71

Västerbottens län

73

80

80

84

85

81

77

70

77

87

88

Norrbottens län

93

90

92

86

95

94

93

93

93

93

93

Riket

72

73

73

71

72

70

69

71

73

74

74

Källa: Trafikanalys

Lastat gods på lastbil 2007-2017. Index år 2007=100

                       

Region                        

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

100

101

98

108

81

86

73

118

112

135

139

Uppsala län

100

87

103

94

100

74

75

134

122

103

148

Södermanlands län

100

129

191

111

164

122

175

234

216

202

259

Östergötlands län

100

120

78

108

121

81

104

90

157

151

157

Jönköpings län

100

95

70

86

108

74

81

91

113

121

135

Kronobergs län

100

139

92

73

56

76

100

109

117

143

113

Kalmar län

100

100

144

104

144

90

105

144

167

131

119

Gotlands län

100

77

108

87

170

180

41

216

154

154

204

Blekinge län

100

85

94

104

146

46

79

94

90

87

74

Skåne län

100

99

82

80

82

77

72

108

113

130

105

Hallands län

100

75

83

78

84

79

77

87

121

123

138

Västra Götalands län

100

111

91

93

90

93

79

124

118

120

152

Värmlands län

100

157

99

118

99

81

85

154

155

225

182

Örebro län

100

85

99

91

100

89

58

74

110

104

103

Västmanlands län

100

122

70

86

127

90

86

83

151

111

122

Dalarnas län

100

111

85

96

120

89

84

113

98

91

132

Gävleborgs län

100

134

100

66

88

89

81

117

105

124

128

Västernorrlands län

100

88

116

60

55

60

76

69

77

55

63

Jämtlands län

100

75

75

92

56

64

45

62

80

90

81

Västerbottens län

100

97

95

91

96

76

49

58

127

121

127

Norrbottens län

100

59

88

74

58

83

74

98

107

83

97

Riket

100

102

93

89

92

82

78

106

118

121

127

Källa: Trafikanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta