Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2016 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

22,5

63,3

69,5

81,4

84,3

77,5

19,9

76,7

Fagersta

21,8

63,9

70,8

77,8

81,0

74,4

15,8

74,8

Hallstahammar

16,8

70,6

75,6

84,0

84,3

75,2

14,6

78,9

Kungsör

15,6

61,0

68,5

81,9

84,0

74,3

18,5

76,1

Köping

19,9

67,4

74,4

80,2

84,0

73,8

18,3

77,0

Norberg

18,3

60,9

71,3

79,2

85,1

76,0

18,9

76,4

Sala

21,9

64,6

76,0

83,4

86,3

79,1

23,5

79,6

Skinnskatteberg

18,7

68,7

69,4

83,0

82,5

72,6

22,8

76,1

Surahammar

18,5

63,8

77,6

84,1

86,3

71,8

13,8

78,7

Västerås

19,7

62,8

76,0

83,7

85,2

74,9

16,8

78,1

Västmanlands län

19,8

63,9

75,0

82,9

84,8

75,1

17,7

77,8

Riket

22,4

63,4

76,2

84,3

85,3

76,0

21,3

78,6

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

24,5

61,2

67,7

79,0

82,8

72,7

14,7

74,3

Fagersta

25,6

63,5

66,9

74,5

81,6

72,0

13,3

72,7

Hallstahammar

19,3

68,5

72,1

82,2

82,9

72,3

9,7

76,5

Kungsör

16,7

61,2

65,5

80,9

82,5

68,9

14,4

73,8

Köping

21,3

69,4

71,8

77,4

81,6

71,9

14,2

75,1

Norberg

23,2

63,1

71,8

78,5

83,7

71,6

14,6

75,1

Sala

22,1

63,8

73,5

81,2

84,5

75,7

18,3

77,3

Skinnskatteberg

24,7

73,3

65,6

78,6

83,2

69,8

16,4

74,2

Surahammar

24,4

66,1

73,7

81,0

83,8

69,6

8,9

76,3

Västerås

23,0

65,1

73,8

82,0

83,8

72,0

12,6

76,7

Västmanlands län

22,6

65,3

72,6

80,9

83,4

72,1

13,3

76,1

Riket

25,0

64,3

74,6

83,2

84,7

74,8

16,2

77,7

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

20,5

65,1

71,0

83,7

85,8

82,0

25,5

79,0

Fagersta

19,0

64,2

74,2

80,8

80,5

76,7

18,4

76,6

Hallstahammar

14,4

72,7

78,8

85,8

85,6

78,1

19,7

81,1

Kungsör

14,6

60,9

71,1

82,9

85,4

79,4

22,7

78,2

Köping

18,7

65,6

76,9

82,7

86,2

75,7

22,5

78,9

Norberg

14,7

59,1

70,9

79,8

86,4

80,5

22,7

77,5

Sala

21,6

65,2

78,4

85,5

88,2

82,6

28,9

81,8

Skinnskatteberg

14,0

66,2

73,3

86,9

81,8

75,5

28,5

77,8

Surahammar

13,3

61,9

81,3

87,3

88,4

73,8

18,7

80,9

Västerås

16,8

60,5

78,0

85,4

86,5

77,7

21,4

79,5

Västmanlands län

17,3

62,5

77,2

84,8

86,2

78,0

22,4

79,5

Riket

20,1

62,6

77,7

85,5

85,9

77,3

26,5

79,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta