Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2019-05-08
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Fagersta 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Hallstahammar 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kungsör 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
Köping 70 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Norberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skinnskatteberg 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Surahammar 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Västerås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Västmanlands län 181 10 39 36 0 0 50 0 0 0 0
Riket 893 487 495 768 566 826 468 739 463 449 540

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta