Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Arboga 25,4
Fagersta 23,3
Hallstahammar 24,0
Kungsör 24,1
Köping 23,6
Norberg 26,7
Sala 24,6
Skinnskatteberg 29,3
Surahammar 25,0
Västerås 19,4
Västmanlands län 21,7
Riket 19,9
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 21,8 22,3 23,0 23,7 24,5 24,7 24,9 25,3 25,2 25,2 25,4 25,4
Fagersta 23,0 22,9 23,3 23,3 23,6 23,7 23,5 23,3 23,3 23,0 23,2 23,3
Hallstahammar 21,1 21,4 21,8 22,0 22,5 23,0 23,5 23,9 23,9 24,1 24,2 24,0
Kungsör 19,2 19,8 20,9 21,7 22,5 23,3 23,5 23,9 24,2 24,0 23,9 24,1
Köping 20,4 20,7 21,1 21,7 22,2 22,6 22,8 23,2 23,4 23,4 23,6 23,6
Norberg 20,8 21,5 22,4 22,9 23,6 24,5 25,7 25,6 25,4 25,8 26,5 26,7
Sala 19,9 20,4 21,0 21,6 22,0 22,4 23,0 23,5 24,0 24,2 24,5 24,6
Skinnskatteberg 21,7 22,7 24,0 25,4 26,5 27,4 27,9 28,3 28,2 28,6 28,9 29,3
Surahammar 19,1 19,9 20,9 21,9 22,7 23,5 24,3 24,5 24,8 25,0 25,2 25,0
Västerås 17,2 17,5 17,9 18,2 18,6 19,0 19,3 19,5 19,7 19,7 19,6 19,4
Västmanlands län 18,8 19,2 19,7 20,1 20,6 21,0 21,3 21,7 21,7 21,7 21,8 21,7
Riket 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 19,8 19,8 19,8 19,9
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018 Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 102 105 109 112 114 114 116 115 116 117 116
Fagersta 100 100 101 101 103 103 102 101 101 100 101 101
Hallstahammar 100 101 103 104 107 109 112 113 113 114 115 114
Kungsör 100 103 109 113 117 122 122 124 126 125 125 126
Köping 100 101 103 106 109 110 112 113 115 115 115 116
Norberg 100 103 108 110 113 118 124 123 122 124 127 128
Sala 100 103 105 108 111 112 116 118 120 122 123 123
Skinnskatteberg 100 105 111 117 122 127 129 131 130 132 134 135
Surahammar 100 104 109 115 119 123 127 128 130 131 132 131
Västerås 100 102 104 106 108 110 112 113 114 114 114 113
Västmanlands län 100 102 104 107 109 111 113 115 115 115 116 115
Riket 100 101 103 105 107 109 111 112 113 113 113 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta