Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2017-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2017-2018

2017

2018

Antal

Procent

Arboga

13 934

14 138

204

1,5

Fagersta

13 415

13 464

49

0,4

Hallstahammar

15 998

16 186

188

1,2

Kungsör

8 603

8 667

64

0,7

Köping

26 116

26 268

152

0,6

Norberg

5 796

5 795

-1

0,0

Sala

22 631

22 816

185

0,8

Skinnskatteberg

4 431

4 429

-2

0,0

Surahammar

10 037

10 088

51

0,5

Västerås

150 134

152 078

1 944

1,3

Västmanlands län

271 095

273 929

2 834

1,0

Riket

10 120 242

10 230 185

109 943

1,1

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta