Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västmanlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västmanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Syrien

473

16,7

10,5

 

Sverige

486

56,2

48,7

Sverige

410

14,5

13,7

 

Finland

35

4,0

4,3

Afghanistan

286

10,1

7,3

 

Polen

29

3,4

3,7

Irak

189

6,7

3,0

 

Syrien

20

2,3

0,8

Europa utom EU28 och Norden

129

4,6

7,5

 

Norge

16

1,8

3,1

Eritrea

118

4,2

2,9

 

Storbritannien och Nordirland

16

1,8

1,6

Somalia

101

3,6

2,1

 

Kina

15

1,7

2,0

Iran

87

3,1

1,9

 

Indien

14

1,6

3,5

Finland

64

2,3

1,9

 

Europa utom EU28 och Norden

13

1,5

2,3

Indien

62

2,2

5,5

 

Somalia

12

1,4

0,4

Polen

57

2,0

2,9

 

Island

11

1,3

0,8

Kina

55

1,9

2,2

 

Irak

11

1,3

0,9

Nordamerika

45

1,6

1,9

 

Danmark

9

1,0

3,6

Storbritannien och Nordirland

29

1,0

1,6

 

Nordamerika

8

0,9

1,9

Sydamerika

29

1,0

1,5

 

Oceanien

8

0,9

0,5

Tyskland

28

1,0

1,8

 

Tyskland

4

0,5

2,9

Norge

19

0,7

1,5

 

Sydamerika

4

0,5

0,9

Rumänien

14

0,5

1,7

 

Iran

4

0

0,5

Danmark

9

0,3

1,4

 

Afghanistan

3

0

0,2

Island

4

0,1

0,4

 

Rumänien

2

0

1,1

Oceanien

4

0,1

0,3

 

Eritrea

2

0

0,1

Statslös

31

1,1

1,5

 

Statslös

8

0,9

0,2

Okänt

6

0,2

0,3

 

Okänt

2

0,2

0,2

Övriga

583

20,6

24,7

 

Övriga

865

100,0

15,8

Samtliga                                  

2 832

100

100

 

Samtliga                                    

865

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta