Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-07-01
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Arboga 2 813 585 3 398 17,2
Fagersta 2 523 556 3 079 18,1
Hallstahammar 3 518 121 3 639 3,3
Kungsör 2 133 236 2 369 10,0
Köping 4 469 1 015 5 484 18,5
Norberg 1 460 365 1 825 20,0
Sala 4 566 1 347 5 913 22,8
Skinnskatteberg 1 406 911 2 317 39,3
Surahammar 2 764 227 2 991 7,6
Västerås 21 175 2 345 23 520 10,0
Västmanlands län 50 413 9 012 59 425 15,2
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arboga

526

559

564

566

570

572

577

584

586

585

Fagersta

459

533

533

537

536

538

540

552

553

556

Hallstahammar

106

120

120

122

117

116

116

123

121

121

Heby*

1 229

1 288

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

242

244

242

239

234

234

234

239

240

236

Köping

960

982

982

981

978

977

986

1 008

1 004

1 015

Norberg

328

371

375

374

359

362

363

367

367

365

Sala

1 260

1 326

1 327

1 339

1 328

1 333

1 334

1 337

1 343

1 347

Skinnskatteberg

820

911

915

914

892

896

899

911

913

911

Surahammar

191

212

212

214

223

221

222

226

227

227

Västerås

2 017

2 068

2 066

2 074

2 265

2 268

2 269

2 349

2 347

2 345

Västmanlands län

8 138

8 614

7 336

7 360

7 502

7 517

7 540

7 696

7 701

9 012

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

408 960

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arboga

16,1

16,9

17,0

17,0

17,0

17,0

17,1

17,3

17,3

17,2

Fagersta

15,6

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

17,7

18,0

18,0

18,1

Hallstahammar

3,1

3,5

3,4

3,4

3,3

3,2

3,2

3,4

3,3

3,3

Heby*

26,0

26,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

10,5

10,5

10,3

10,2

10,0

9,9

9,9

10,1

10,1

10,0

Köping

18,2

18,4

18,3

18,2

18,1

18,1

18,2

18,4

18,3

18,5

Norberg

18,9

20,8

20,8

20,7

19,8

19,9

19,9

20,1

20,1

20,0

Sala

22,6

23,4

23,1

23,1

22,9

22,8

22,7

22,7

22,7

22,8

Skinnskatteberg

37,8

40,2

40,3

40,2

39,5

39,5

39,4

39,4

39,4

39,3

Surahammar

6,6

7,2

7,2

7,3

7,5

7,5

7,5

7,6

7,6

7,6

Västerås

9,2

9,3

9,3

9,2

9,9

9,9

9,8

10,1

10,0

10,0

Västmanlands län

14,5

15,1

13,9

13,9

14,1

14,0

14,0

14,2

14,1

15,2

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån. *) Heby kommun tillhör Uppsala län sedan 2007-01-01

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arboga 100 101 101 102 102 103 104 105 105
Fagersta 100 100 101 101 101 101 104 104 104
Hallstahammar 100 100 102 98 97 97 103 101 101
Heby* 100
Kungsör 100 99 98 96 96 96 98 98 97
Köping 100 100 100 100 99 100 103 102 103
Norberg 100 101 101 97 98 98 99 99 98
Sala 100 100 101 100 101 101 101 101 102
Skinnskatteberg 100 100 100 98 98 99 100 100 100
Surahammar 100 100 101 105 104 105 107 107 107
Västerås 100 100 100 110 110 110 114 113 113
Västmanlands län 100 85 85 87 87 88 89 89 105
Riket 100 100 101 101 102 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta