Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2016 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

20 824

3 514

4 222

1 781

11 307

Uppsala län

3 012

325

876

192

1 619

Södermanlands län

3 174

967

760

166

1 281

Östergötlands län

6 372

3 182

1 023

225

1 942

Jönköpings län

4 437

1 635

1 039

171

1 592

Kronobergs län

2 934

1 460

477

97

900

Kalmar län

2 784

902

630

124

1 128

Gotlands län

928

343

139

26

420

Blekinge län

1 805

563

507

99

636

Skåne län

12 946

2 859

3 361

694

6 032

Hallands län

4 393

1 688

846

176

1 683

Västra Götalands län

19 005

6 137

4 258

1 023

7 587

Värmlands län

5 111

2 819

886

136

1 270

Örebro län

4 102

1 378

856

170

1 698

Västmanlands län

2 787

956

441

144

1 246

Dalarnas län

7 044

4 363

1 062

134

1 485

Gävleborgs län

5 155

2 782

849

141

1 383

Västernorrlands län

9 311

6 851

888

130

1 442

Jämtlands län

1 767

184

457

83

1 043

Västerbottens län

4 201

1 717

906

199

1 379

Norrbottens län

8 003

4 883

1 021

123

1 976

Riket

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

100

16,9

20,3

8,6

54,3

Uppsala län

100

10,8

29,1

6,4

53,8

Södermanlands län

100

30,5

23,9

5,2

40,4

Östergötlands län

100

49,9

16,1

3,5

30,5

Jönköpings län

100

36,8

23,4

3,9

35,9

Kronobergs län

100

49,8

16,3

3,3

30,7

Kalmar län

100

32,4

22,6

4,5

40,5

Gotlands län

100

37,0

15,0

2,8

45,3

Blekinge län

100

31,2

28,1

5,5

35,2

Skåne län

100

22,1

26,0

5,4

46,6

Hallands län

100

38,4

19,3

4,0

38,3

Västra Götalands län

100

32,3

22,4

5,4

39,9

Värmlands län

100

55,2

17,3

2,7

24,8

Örebro län

100

33,6

20,9

4,1

41,4

Västmanlands län

100

34,3

15,8

5,2

44,7

Dalarnas län

100

61,9

15,1

1,9

21,1

Gävleborgs län

100

54,0

16,5

2,7

26,8

Västernorrlands län

100

73,6

9,5

1,4

15,5

Jämtlands län

100

10,4

25,9

4,7

59,0

Västerbottens län

100

40,9

21,6

4,7

32,8

Norrbottens län

100

61,0

12,8

1,5

24,7

Riket

100

38,1

19,8

4,7

37,5

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 1998-2016 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Västmanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

3 262

1 230

705

169

1 158

1999

3 173

1 115

701

161

1 196

2000

3 323

1 169

744

160

1 250

2001

3 410

1 295

724

154

1 237

2002

3 320

1 273

668

160

1 219

2003

3 392

1 341

720

162

1 169

2004

3 501

1 424

690

159

1 228

2005

3 271

1 268

692

221

1 090

2006

3 292

1 250

697

142

1 203

2007

3 256

1 253

658

159

1 186

2008

3 217

1 228

632

168

1 189

2009

2 910

984

567

155

1 204

2010

3 005

1 082

629

155

1 139

2011

2 902

1 151

547

151

1 053

2012

2 880

1 072

584

153

1 071

2013

2 819

1 043

561

150

1 065

2014

2 768

1 014

544

151

1 059

2015

2 748

971

560

119

1 098

2016

2 787

956

441

144

1 246

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

133 095

54 683

26 313

6 001

46 098

1999

132 718

55 309

25 884

5 983

45 542

2000

135 458

57 804

25 408

5 814

46 432

2001

138 543

57 119

27 263

6 062

48 099

2002

136 706

56 412

26 524

5 824

47 946

2003

134 663

55 301

26 975

6 036

46 351

2004

135 695

56 103

26 845

5 988

46 759

2005

135 230

56 698

26 074

6 002

46 456

2006

135 503

57 406

26 288

5 637

46 172

2007

135 332

57 944

25 153

6 015

46 220

2008

133 544

56 558

25 168

5 982

45 836

2009

128 303

50 657

24 861

6 075

46 710

2010

136 256

54 496

27 780

6 239

47 741

2011

130 579

53 843

24 315

6 636

45 785

2012

131 904

52 981

25 638

6 401

46 884

2013

129 192

50 935

25 162

6 305

46 790

2014

125 041

49 552

23 736

6 049

45 704

2015

126 797

48 784

24 697

6 097

47 219

2016

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av elförbrukningen 1998-2016 fördelat på slutlig användare. Index år 1998=100

           

Västmanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

100

100

100

100

100

1999

97

91

99

95

103

2000

102

95

106

95

108

2001

105

105

103

91

107

2002

102

103

95

95

105

2003

104

109

102

96

101

2004

107

116

98

94

106

2005

100

103

98

131

94

2006

101

102

99

84

104

2007

100

102

93

94

102

2008

99

100

90

99

103

2009

89

80

80

92

104

2010

92

88

89

92

98

2011

89

94

78

89

91

2012

88

87

83

91

92

2013

86

85

80

89

92

2014

85

82

77

89

91

2015

84

79

79

70

95

2016

85

78

63

85

108

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

100

100

100

100

100

1999

100

101

98

100

99

2000

102

106

97

97

101

2001

104

104

104

101

104

2002

103

103

101

97

104

2003

101

101

103