Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent- och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 2018. Västmanlands län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 35 214 20,4 16
Centerpartiet 11 641 6,7 5
Liberalerna (fd Folkpartiet) 11 772 6,8 6
Kristdemokraterna 10 637 6,2 5
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 57 522 33,3 27
Vänsterpartiet 13 657 7,9 6
Miljöpartiet de gröna 4 672 2,7
Sverigedemokraterna 25 910 15,0 12
Feministiskt initiativ 550 0,3
Övriga anmälda partier 937 0,5
Samtliga partier 172 512 100 77
Summa giltiga röster 172 512
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 131
Ogiltiga röster blanka 2 983
Ogiltiga röster övriga 101
Summa avgivna röster 175 727
Röstberättigade 210 893
Valdeltagande 83,3
Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta