Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2015

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arboga 290 68
Fagersta 519 121
Hallstahammar 215 50
Kungsör 204 48
Köping 363 85
Norberg 210 49
Sala 240 56
Skinnskatteberg 278 65
Surahammar 206 48
Västerås 423 99
Västmanlands län 365 85
Riket 429 100
BRP per invånare 2004-2015. Tusental kronor

Kommun/Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arboga 216 221 279 269 249 231 270 268 267 262 273 290
Fagersta 324 345 374 411 433 423 392 461 451 456 497 519
Hallstahammar 194 207 202 204 191 202 177 223 212 208 218 215
Kungsör 179 186 188 206 224 216 181 195 200 205 194 204
Köping 244 271 264 293 333 327 254 302 314 316 333 363
Norberg 144 137 145 164 189 182 159 173 177 190 206 210
Sala 166 170 172 186 203 215 200 212 225 216 223 240
Skinnskatteberg 177 181 179 210 228 211 189 210 253 251 256 278
Surahammar 189 194 188 207 224 212 172 194 209 218 214 206
Västerås 284 287 291 312 336 339 329 348 377 389 383 423
Västmanlands län 268 273 295 313 317 299 322 331 328 334 336 365
Riket 312 322 341 360 367 354 375 387 387 393 406 429

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Arboga

69

69

82

75

68

65

72

69

69

67

67

68

Fagersta

104

107

110

114

118

119

104

119

117

116

122

121

Hallstahammar

62

64

59

57

52

57

47

58

55

53

54

50

Kungsör

57

58

55

57

61

61

48

50

52

52

48

48

Köping

78

84

77

81

91

92

68

78

81

80

82

85

Norberg

46

43

43

46

51

51

42

45

46

48

51

49

Sala

53

53

50

52

55

61

53

55

58

55

55

56

Skinnskatteberg

57

56

52

58

62

60

50

54

65

64

63

65

Surahammar

61

60

55

58

61

60

46

50

54

55

53

48

Västerås

91

89

85

87

92

96

88

90

97

99

94

99

Västmanlands län

86

85

87

87

86

84

86

86

85

85

83

85

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2004=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Arboga

100

102

129

125

115

107

125

124

124

121

126

134

Fagersta

100

106

115

127

134

131

121

142

139

141

153

160

Hallstahammar

100

107

104

105

98

104

91

115

109

107

112

111

Kungsör

100

104

105

115

125

121

101

109

112

115

108

114

Köping

100

111

108

120

136

134

104

124

129

130

136

149

Norberg

100

95

101

114

131

126

110

120

123

132

143

146

Sala

100

102

104

112

122

130

121

128

136

130

134

145

Skinnskatteberg

100

102

101

119

129

119

107

118

143

142

145

157

Surahammar

100

103

99

110

119

112

91

103

111

115

113

109

Västerås

100

101

102

110

118

119

116

123

133

137

135

149

Västmanlands län

100

102

110

117

118

112

120

124

122

125

125

136

Riket

100

103

109

115

118

113

120

124

124

126

130

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta