Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Avstånd till vårdcentral

Avstånd till vårdcentral

Senast uppdaterad 2015-06-10
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till vårdcentral med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste vårdcentral.

Avstånd till närmaste vårdcentral 2014

           

Kommun/region

Befolkning

Andel (%) per avståndsklass

mindre än 5 min

5-10 min

10-30 min

mer än 30 min

Arboga

13 493

81,1

11,0

7,9

0,0

Fagersta

12 872

91,9

6,7

1,4

0,0

Hallstahammar

15 524

90,1

9,8

0,1

0,0

Kungsör

8 175

77,7

22,0

0,4

0,0

Köping

25 237

84,6

11,7

3,7

0,0

Norberg

5 608

76,3

19,2

4,5

0,0

Sala

21 769

59,3

13,0

27,7

0,0

Skinnskatteberg

4 411

56,2

23,4

20,5

0,0

Surahammar

9 834

15,0

3,1

81,9

0,0

Västerås

142 131

84,1

12,1

3,9

0,0

Västmanlands län

259 054

79,2

12,0

8,9

0,0

Riket

9 644 864

66,0

20,6

12,8

0,5

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta