Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2019-10-24
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arboga 146 14,1 66,4
Fagersta 159 16,6 71,1
Hallstahammar 166 17,1 75,9
Kungsör 77 16,8 64,9
Köping 316 15,0 70,9
Norberg 69 16,6 66,7
Sala 254 16,8 59,1
Skinnskatteberg 44 15,2 68,2
Surahammar 118 17,0 76,3
Västerås 1 737 16,1 71,2
Västmanlands län 3 086 16,1 70,1
Riket 117 064 16,2 73,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Arboga 86,9 71,9 78,6 71,8 73,6 66,4
Fagersta 73,9 75,3 71,3 67,8 76,5 71,1
Hallstahammar 63,6 66,9 63,5 71,8 69,7 75,9
Kungsör 76,0 75,3 70,9 56,4 54,8 64,9
Köping 70,7 72,7 69,9 66,9 64,8 70,9
Norberg 58,7 78,7 76,1 63,6 55,0 66,7
Sala 82,2 82,7 83,3 80,6 69,5 59,1
Skinnskatteberg 65,5 78,1 82,7 66,7 65,3 68,2
Surahammar 79,0 89,2 83,3 81,5 90,1 76,3
Västerås 73,8 77,3 76,2 74,6 75,3 71,2
Västmanlands län 74,2 76,8 75,7 72,8 72,8 70,1
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Arboga 100 83 90 83 85 76
Fagersta 100 102 96 92 104 96
Hallstahammar 100 105 100 113 110 119
Kungsör 100 99 93 74 72 85
Köping 100 103 99 95 92 100
Norberg 100 134 130 108 94 114
Sala 100 101 101 98 85 72
Skinnskatteberg 100 119 126 102 100 104
Surahammar 100 113 105 103 114 97
Västerås 100 105 103 101 102 96
Västmanlands län 100 104 102 98 98 94
Riket 100 101 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta