Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Arboga

170

83,5

81,8

81,2

78,2

16,5

Fagersta

136

75,7

74,3

69,9

73,5

24,3

Hallstahammar

162

85,2

82,1

81,5

77,8

14,8

Kungsör

89

75,3

71,9

70,8

61,8

24,7

Köping

272

86,8

84,9

82,7

75,0

13,2

Norberg

57

68,4

66,7

61,4

64,9

31,6

Sala

253

83,0

79,8

78,7

78,3

17,0

Skinnskatteberg

51

80,4

76,5

76,5

68,6

19,6

Surahammar

112

82,1

80,4

77,7

75,0

17,9

Västerås

1 730

83,5

82,4

81,0

79,9

16,5

Västmanlands län

3 032

82,9

81,2

79,7

77,7

17,1

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arboga 90,3 90,7 89,9 85,3 86,1 87,8 83,5
Fagersta 82,6 75,3 69,5 75,5 67,5 75,4 75,7
Hallstahammar 79,7 82,7 75,0 76,1 70,1 79,8 85,2
Kungsör 84,6 79,7 80,0 84,4 81,6 72,4 75,3
Köping 83,5 87,0 82,4 86,1 88,8 84,3 86,8
Norberg 100,0 85,5 80,4 77,3 56,5 70,8 68,4
Sala 86,2 87,4 91,4 86,8 83,5 87,0 83,0
Skinnskatteberg 62,5 ~100 55,2 66,7 66,7 78,6 80,4
Surahammar 78,0 84,4 87,5 85,0 87,6 100,0 82,1
Västerås 85,1 86,5 84,1 84,8 79,6 81,9 83,5
Västmanlands län 84,6 85,7 83,1 83,8 79,4 82,3 82,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arboga 100 100 100 94 95 97 92
Fagersta 100 91 84 91 82 91 92
Hallstahammar 100 104 94 95 88 100 107
Kungsör 100 94 95 100 96 86 89
Köping 100 104 99 103 106 101 104
Norberg 100 86 80 77 56 71 68
Sala 100 101 106 101 97 101 96
Skinnskatteberg 100 100 88 107 107 126 129
Surahammar 100 108 112 109 112 128 105
Västerås 100 102 99 100 94 96 98
Västmanlands län 100 101 98 99 94 97 98
Riket 100 99 98 100 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta