Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Arboga 117 98,3 87,9 83,6 96,6 97,4 90,5 87,1 92,2
Fagersta 116 99,1 91,2 85,8 87,5 98,2 78,6 89,3 92,9
Hallstahammar 171 99,4 95,3 83,0 97,7 100,0 90,6 83,6 95,3
Kungsör 76 94,7 96,1 92,1 93,4 94,7 97,4 89,5 89,3
Köping 272 97,0 87,3 76,9 87,6 97,0 91,2 87,0 95,8
Norberg 48 97,9 89,6 70,8 85,4 95,8 83,0 78,7 83,0
Sala 215 94,4 89,1 86,1 87,7 96,7 85,4 82,1 89,1
Skinnskatteberg 35 100,0 97,1 94,3 97,1 100,0 94,3 94,3 100,0
Surahammar 104 100,0 95,0 84,0 94,0 98,0 90,0 90,0 94,0
Västerås 1 480 97,5 91,0 85,7 91,7 96,6 89,2 87,6 92,5
Västmanlands län 2 634 97,5 91,0 84,5 91,5 97,0 89,0 86,9 92,6
Riket 102 126 98,0 93,3 90,1 94,4 97,2 91,2 89,9 94,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta