Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arboga 146 84,2 93,2 236,7
Fagersta 158 59,5 77,8 211,1
Hallstahammar 141 67,4 84,4 219,4
Kungsör 88 65,9 79,5 199,0
Köping 280 69,3 87,1 211,6
Norberg 51 82,4 82,4 210,6
Sala 208 79,8 93,3 227,2
Skinnskatteberg .. 76,0 ~100 232,4
Surahammar .. 79,2 ~100 234,2
Västerås 1 540 75,9 86,2 235,6
Västmanlands län 2 738 74,5 86,8 228,7
Riket 102 310 80,1 88,9 236,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/2017 2017/2018
Arboga 77,1 79,3 75,7 71,8 82,7 84,2
Fagersta 67,4 68,4 62,3 65,0 63,6 59,5
Hallstahammar 72,9 77,2 65,4 67,3 71,4 67,4
Kungsör 79,5 68,4 70,0 72,2 80,7 65,9
Köping 66,3 73,0 66,2 70,5 73,6 69,3
Norberg 90,9 78,3 67,9 60,6 67,4 82,4
Sala 76,8 76,6 80,2 77,4 73,9 79,8
Skinnskatteberg 62,5 88,0 48,3 48,5 54,8 76,0
Surahammar 65,9 73,3 75,0 72,0 72,3 79,2
Västerås 76,6 76,8 75,7 72,5 72,5 75,9
Västmanlands län 74,8 75,8 73,0 71,3 72,7 74,5
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/2017 2017/2018
Arboga 100 103 98 93 107 109
Fagersta 100 101 92 96 94 88
Hallstahammar 100 106 90 92 98 92
Kungsör 100 86 88 91 102 83
Köping 100 110 100 106 111 105
Norberg 100 86 75 67 74 91
Sala 100 100 104 101 96 104
Skinnskatteberg 100 141 77 78 88 122
Surahammar 100 111 114 109 110 120
Västerås 100 100 99 95 95 99
Västmanlands län 100 101 98 95 97 100
Riket 100 101 100 101 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta