Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Statistik, sannolikhet, kombinatorik Förståelse för räknesätt Symmetri, massa Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Arboga 145 96,5 95,1 97,9 98,6 90,1 93,0 87,3 87,3 93,0
Fagersta 152 96,5 97,9 91,0 94,4 89,7 87,7 85,6 83,4 86,9
Hallstahammar 194 96,3 94,7 91,0 90,5 82,1 82,6 75,3 83,2 84,2
Kungsör 103 95,6 93,4 89,0 96,7 84,6 86,8 83,3 84,6 90,1
Köping 320 94,8 87,5 85,2 86,8 73,3 82,6 70,6 71,7 84,6
Norberg 58 83,9 91,2 89,3 91,1 80,7 89,3 75,0 80,7 75,4
Sala 256 91,7 95,6 91,3 92,5 82,4 85,4 71,1 73,1 84,6
Skinnskatteberg 44 100,0 97,7 88,4 97,7 90,7 86,0 83,7 95,3 86,0
Surahammar 117 96,5 99,1 95,6 96,5 94,7 98,2 93,8 92,0 93,8
Västerås 1 657 94,1 93,4 90,4 93,3 84,9 90,5 85,2 82,2 89,3
Västmanlands län 3 046 94,4 93,6 90,5 92,9 84,2 88,8 82,0 81,3 88,0
Riket 118 732 95,3 95,6 92,7 95,0 89,4 90,8 82,6 86,8 89,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta