Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Västra Götalands län jämfört med riket

             

Ålder

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 735

51 901

2,9

3,1

2,9

3,1

5-9

49 246

52 624

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

46 370

49 196

2,7

2,9

2,8

3,0

15-19

43 196

47 155

2,6

2,8

2,6

2,8

20-24

51 224

54 110

3,0

3,2

2,9

3,2

25-29

62 338

65 932

3,7

3,9

3,5

3,7

30-34

55 298

58 887

3,3

3,5

3,2

3,4

35-39

51 602

54 138

3,1

3,2

3,0

3,2

40-44

52 050

54 394

3,1

3,2

3,1

3,2

45-49

53 720

54 988

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

56 448

58 185

3,3

3,4

3,3

3,4

55-59

48 325

49 641

2,9

2,9

2,9

2,9

60-64

47 440

47 078

2,8

2,8

2,8

2,8

65-69

46 458

45 510

2,7

2,7

2,8

2,7

70-74

45 282

43 615

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

31 935

28 734

1,9

1,7

2,0

1,8

80-84

23 388

18 158

1,4

1,1

1,4

1,1

85-89

16 898

10 572

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 525

3 960

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 399

806

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

266

55

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

841 143

849 639

49,7

50,3

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta