Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2018. Västra Götalands län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 10 180 11 719 21 899
Utvandrare 3 313 3 744 7 057
Flyttningsnetto 6 867 7 975 14 842

Invandrare och utvandrare 1990-2018

 

 

 

 

 

     

År

Västra Götalands län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

4 766

5 186

2 138

2 904

2 628

2 282

4 910

1991

3 557

3 737

2 075

2 744

1 482

993

2 475

1992

3 474

3 504

2 145

2 587

1 329

917

2 246

1993

4 796

4 748

2 491

2 783

2 305

1 965

4 270

1994

6 872

6 798

2 669

2 941

4 203

3 857

8 060

1995

3 817

3 747

2 824

3 228

993

519

1 512

1996

3 306

3 290

2 871

3 165

435

125

560

1997

3 697

3 762

3 322

3 661

375

101

476

1998

4 343

4 274

3 727

4 190

616

84

700

1999

4 503

4 306

3 230

3 538

1 273

768

2 041

2000

5 303

5 473

2 924

3 166

2 379

2 307

4 686

2001

5 085

5 393

2 916

3 235

2 169

2 158

4 327

2002

5 344

5 662

2 715

3 056

2 629

2 606

5 235

2003

5 404

5 580

2 943

3 343

2 461

2 237

4 698

2004

5 164

5 287

3 041

3 487

2 123

1 800

3 923

2005

4 985

5 424

2 980

3 464

2 005

1 960

3 965

2006

7 005

7 751

3 814

4 639

3 191

3 112

6 303

2007

6 551

7 850

3 601

4 435

2 950

3 415

6 365

2008

7 441

8 287

3 887

4 725

3 554

3 562

7 116

2009

7 161

7 692

3 265

4 011

3 896

3 681

7 577

2010

6 651

7 606

3 427

4 304

3 224

3 302

6 526

2011

6 862

7 539

3 876

4 630

2 986

2 909

5 895

2012

7 430

7 976

4 091

5 120

3 339

2 856

6 195

2013

9 041

9 782

4 025

4 788

5 016

4 994

10 010

2014

9 377

11 197

4 020

4 640

5 357

6 557

11 914

2015

9 722

11 236

3 895

4 583

5 827

6 653

12 480

2016

11 237

13 909

3 273

3 792

7 964

10 117

18 081

2017

10 476

11 387

3 381

3 750

7 095

7 637

14 732

2018

10 180

11 719

3 313

3 744

6 867

7 975

14 842

Källa: Statistiska centralbyrån

               
               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta