Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 285
Eda 5 241
Filipstad 5 944
Forshaga 4 272
Grums 4 522
Hagfors 6 840
Hammarö 4 295
Karlstad 5 433
Kil 3 455
Kristinehamn 5 329
Munkfors 6 784
Storfors 3 245
Sunne 5 226
Säffle 7 127
Torsby 8 298
Årjäng 5 089
Värmlands län 5 149
Riket 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 4 159 4 338 4 537 1 144 1 226 1 234 1 202 1 268 1 270 1 316 1 285
Eda 4 433 4 608 6 713 4 774 4 663 4 920 4 886 5 324 5 319 5 140 5 241
Filipstad 5 193 5 343 5 652 5 230 5 738 5 704 5 728 5 863 5 852 5 960 5 944
Forshaga 3 239 3 083 3 391 3 183 3 573 3 529 3 707 3 642 3 955 4 076 4 272
Grums 3 951 3 934 4 230 3 964 4 283 4 679 6 518 4 455 4 713 4 926 4 522
Hagfors 6 217 6 010 5 696 5 929 5 890 5 836 6 299 5 981 5 717 6 540 6 840
Hammarö 4 046 4 152 4 865 5 028 4 756 5 347 5 037 5 282 4 715 4 599 4 295
Karlstad 3 518 5 137 5 138 5 391 6 110 6 212 6 207 6 665 6 904 6 994 5 433
Kil 3 077 3 199 3 395 3 692 3 533 3 050 3 462 3 228 3 249 3 376 3 455
Kristinehamn 4 420 5 262 4 258 4 712 4 683 4 476 4 863 4 831 5 244 4 801 5 329
Munkfors 6 176 5 623 5 486 6 883 7 381 6 712 6 846 7 040 7 289 6 575 6 784
Storfors 3 422 3 684 3 375 3 675 3 437 3 566 3 513 3 516 2 945 3 349 3 245
Sunne 3 744 3 337 3 811 3 395 3 451 3 604 3 913 4 481 4 664 4 840 5 226
Säffle 3 201 2 968 3 233 6 202 6 490 6 314 6 313 6 325 6 401 6 990 7 127
Torsby 5 178 5 084 6 549 6 607 6 698 7 753 7 857 7 445 7 559 8 417 8 298
Årjäng 4 468 4 552 4 697 5 013 5 135 4 610 4 773 4 775 5 179 5 245 5 089
Värmlands län 4 278 4 395 4 689 4 676 4 815 4 847 5 070 5 008 5 061 5 196 5 149
Riket 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 104 109 28 29 30 29 30 31 32 31
Eda 100 104 151 108 105 111 110 120 120 116 118
Filipstad 100 103 109 101 110 110 110 113 113 115 114
Forshaga 100 95 105 98 110 109 114 112 122 126 132
Grums 100 100 107 100 108 118 165 113 119 125 114
Hagfors 100 97 92 95 95 94 101 96 92 105 110
Hammarö 100 103 120 124 118 132 124 131 117 114 106
Karlstad 100 146 146 153 174 177 176 189 196 199 154
Kil 100 104 110 120 115 99 113 105 106 110 112
Kristinehamn 100 119 96 107 106 101 110 109 119 109 121
Munkfors 100 91 89 111 120 109 111 114 118 106 110
Storfors 100 108 99 107 100 104 103 103 86 98 95
Sunne 100 89 102 91 92 96 105 120 125 129 140
Säffle 100 93 101 194 203 197 197 198 200 218 223
Torsby 100 98 126 128 129 150 152 144 146 163 160
Årjäng 100 102 105 112 115 103 107 107 116 117 114
Värmlands län 100 103 110 109 113 113 119 117 118 121 120
Riket 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta