Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 114 819
Eda 132 375
Filipstad 117 197
Forshaga 113 672
Grums 129 466
Hagfors 123 351
Hammarö 119 070
Karlstad 110 087
Kil 119 136
Kristinehamn 106 458
Munkfors 114 597
Storfors 137 296
Sunne 136 455
Säffle 139 982
Torsby 138 121
Årjäng 147 674
Värmlands län 124 985
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 77 439 75 412 78 156 82 833 88 646 93 000 98 160 100 592 103 394 110 401 114 819
Eda 98 426 99 414 102 089 112 135 113 222 117 790 119 514 123 373 126 761 126 927 132 375
Filipstad 89 558 94 728 95 175 91 730 94 851 97 727 95 602 101 446 108 022 107 927 117 197
Forshaga 83 473 90 880 92 416 93 007 100 412 98 900 98 092 101 130 114 153 113 314 113 672
Grums 90 351 94 232 100 832 105 243 110 086 111 725 114 380 117 783 122 790 127 501 129 466
Hagfors 88 227 87 921 93 068 97 852 95 811 92 444 98 416 107 640 119 828 119 768 123 351
Hammarö 72 740 74 856 80 311 83 119 84 707 84 580 86 449 95 885 103 317 103 504 119 070
Karlstad 79 746 84 447 87 821 88 748 90 218 90 785 92 139 96 531 99 766 106 247 110 087
Kil 89 562 92 934 92 086 99 523 99 311 106 864 109 336 108 177 113 716 117 712 119 136
Kristinehamn 77 069 78 315 80 805 84 120 89 069 91 073 93 757 97 752 109 210 105 497 106 458
Munkfors 86 682 88 009 94 261 102 971 97 619 93 986 94 219 102 922 107 282 111 210 114 597
Storfors 103 060 100 200 106 271 103 218 107 433 106 792 109 229 120 298 133 628 129 654 137 296
Sunne 87 563 89 697 87 650 94 091 99 459 105 515 111 024 116 678 131 706 133 327 136 455
Säffle 90 329 87 942 92 305 96 975 100 218 105 289 101 803 107 412 127 067 127 598 139 982
Torsby 100 293 100 584 97 075 99 715 101 315 104 486 109 952 116 668 127 572 133 344 138 121
Årjäng 85 775 91 912 96 127 102 628 108 015 113 181 120 313 118 533 132 383 141 226 147 674
Värmlands län 87 518 89 468 92 278 96 119 98 775 100 884 103 274 108 301 117 537 119 697 124 985
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 97 101 107 114 120 127 130 134 143 148
Eda 100 101 104 114 115 120 121 125 129 129 134
Filipstad 100 106 106 102 106 109 107 113 121 121 131
Forshaga 100 109 111 111 120 118 118 121 137 136 136
Grums 100 104 112 116 122 124 127 130 136 141 143
Hagfors 100 100 105 111 109 105 112 122 136 136 140
Hammarö 100 103 110 114 116 116 119 132 142 142 164
Karlstad 100 106 110 111 113 114 116 121 125 133 138
Kil 100 104 103 111 111 119 122 121 127 131 133
Kristinehamn 100 102 105 109 116 118 122 127 142 137 138
Munkfors 100 102 109 119 113 108 109 119 124 128 132
Storfors 100 97 103 100 104 104 106 117 130 126 133
Sunne 100 102 100 107 114 121 127 133 150 152 156
Säffle 100 97 102 107 111 117 113 119 141 141 155
Torsby 100 100 97 99 101 104 110 116 127 133 138
Årjäng 100 107 112 120 126 132 140 138 154 165 172
Värmlands län 100 102 105 110 113 115 118 124 134 137 143
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta