Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 5 075
Eda 5 221
Filipstad 4 646
Forshaga 4 320
Grums 4 163
Hagfors 4 345
Hammarö 4 195
Karlstad 5 737
Kil 4 777
Kristinehamn 5 248
Munkfors 5 430
Storfors 4 363
Sunne 4 607
Säffle 5 545
Torsby 6 480
Årjäng 4 703
Värmlands län 4 928
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 4 488 3 965 4 154 4 119 4 278 4 607 4 652 4 559 4 523 5 102 5 075
Eda 4 702 4 717 4 538 5 087 4 780 4 861 5 087 4 910 4 778 4 937 5 221
Filipstad 4 035 4 219 4 032 4 313 4 610 4 652 5 025 5 104 5 035 4 519 4 646
Forshaga 3 280 3 445 3 261 3 637 3 798 3 790 3 691 3 991 3 964 4 174 4 320
Grums 3 043 3 237 3 144 3 363 3 357 3 452 3 841 4 259 4 182 4 267 4 163
Hagfors 3 824 3 591 3 521 3 515 3 757 3 531 3 713 3 920 4 761 3 814 4 345
Hammarö 2 291 2 521 2 820 2 541 3 206 3 203 3 249 4 045 4 118 3 820 4 195
Karlstad 4 305 4 788 5 157 5 346 5 274 5 250 5 061 5 393 6 364 6 257 5 737
Kil 2 819 3 131 3 527 3 933 3 875 3 400 4 224 3 793 4 261 4 350 4 777
Kristinehamn 4 700 5 055 4 860 5 038 5 145 4 793 4 653 4 870 4 923 4 401 5 248
Munkfors 5 445 6 302 6 534 4 760 4 630 4 970 4 842 5 153 5 270 5 058 5 430
Storfors 3 669 3 673 2 908 4 471 3 760 3 930 4 002 4 424 4 704 4 072 4 363
Sunne 3 634 3 773 3 885 3 956 3 757 3 863 4 094 3 955 4 190 4 135 4 607
Säffle 4 227 4 204 4 330 5 937 5 551 6 270 6 000 5 742 6 019 5 534 5 545
Torsby 5 027 5 285 4 198 5 437 5 173 6 436 5 171 5 113 5 557 6 237 6 480
Årjäng 4 345 4 490 5 092 5 349 5 328 3 992 4 317 4 550 3 992 4 271 4 703
Värmlands län 3 990 4 150 4 123 4 425 4 392 4 438 4 476 4 611 4 790 4 684 4 928
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 88 93 92 95 103 104 102 101 114 113
Eda 100 100 97 108 102 103 108 104 102 105 111
Filipstad 100 105 100 107 114 115 125 126 125 112 115
Forshaga 100 105 99 111 116 116 113 122 121 127 132
Grums 100 106 103 111 110 113 126 140 137 140 137
Hagfors 100 94 92 92 98 92 97 103 125 100 114
Hammarö 100 110 123 111 140 140 142 177 180 167 183
Karlstad 100 111 120 124 123 122 118 125 148 145 133
Kil 100 111 125 140 137 121 150 135 151 154 169
Kristinehamn 100 108 103 107 109 102 99 104 105 94 112
Munkfors 100 116 120 87 85 91 89 95 97 93 100
Storfors 100 100 79 122 102 107 109 121 128 111 119
Sunne 100 104 107 109 103 106 113 109 115 114 127
Säffle 100 99 102 140 131 148 142 136 142 131 131
Torsby 100 105 84 108 103 128 103 102 111 124 129
Årjäng 100 103 117 123 123 92 99 105 92 98 108
Värmlands län 100 104 103 111 110 111 112 116 120 117 124
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta