Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 4 530
Eda 4 701
Filipstad 8 886
Forshaga 5 286
Grums 5 706
Hagfors 4 580
Hammarö 2 513
Karlstad 5 343
Kil 3 936
Kristinehamn 5 451
Munkfors 3 574
Storfors 6 953
Sunne 3 400
Säffle 3 736
Torsby 5 186
Årjäng 3 538
Värmlands län 4 832
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 2 836 3 263 3 584 3 560 3 833 3 634 4 028 4 076 4 212 4 278 4 530
Eda 1 818 2 348 2 309 2 162 3 199 4 133 4 280 4 655 4 342 5 393 4 701
Filipstad 3 248 3 559 4 320 4 661 4 132 4 699 5 025 6 206 6 921 8 207 8 886
Forshaga 2 221 2 414 2 815 2 743 3 168 3 901 3 685 3 939 3 920 4 192 5 286
Grums 3 296 3 593 3 600 3 640 4 315 4 358 4 803 4 859 5 116 5 368 5 706
Hagfors 3 355 3 615 4 200 3 947 3 533 3 695 3 673 3 781 3 966 4 195 4 580
Hammarö 2 691 3 047 3 055 3 312 2 925 2 762 2 671 2 832 2 930 2 718 2 513
Karlstad 3 438 3 736 4 037 4 331 4 331 4 579 4 723 5 104 4 966 5 197 5 343
Kil 2 570 2 479 2 330 2 394 2 617 3 040 2 921 3 193 3 702 3 961 3 936
Kristinehamn 2 703 3 012 2 867 3 392 3 702 3 900 3 896 4 413 4 410 4 853 5 451
Munkfors 2 890 3 172 2 540 - 3 044 4 113 5 640 5 112 3 335 3 543 3 574
Storfors 4 116 4 795 5 997 5 108 4 367 4 816 5 106 5 127 5 587 5 915 6 953
Sunne 1 717 2 020 1 945 1 994 2 011 2 299 2 212 2 460 3 180 2 988 3 400
Säffle 1 577 1 639 1 843 1 679 1 820 2 326 2 463 2 853 3 512 3 589 3 736
Torsby 2 038 2 187 2 232 2 609 2 978 3 257 3 989 3 884 4 396 5 391 5 186
Årjäng 1 553 1 980 2 145 1 947 2 216 2 157 2 268 2 888 2 703 2 507 3 538
Värmlands län 2 629 2 929 3 114 3 165 3 262 3 604 3 836 4 087 4 200 4 518 4 832
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 115 126 126 135 128 142 144 149 151 160
Eda 100 129 127 119 176 227 235 256 239 297 259
Filipstad 100 110 133 144 127 145 155 191 213 253 274
Forshaga 100 109 127 124 143 176 166 177 176 189 238
Grums 100 109 109 110 131 132 146 147 155 163 173
Hagfors 100 108 125 118 105 110 109 113 118 125 137
Hammarö 100 113 114 123 109 103 99 105 109 101 93
Karlstad 100 109 117 126 126 133 137 148 144 151 155
Kil 100 96 91 93 102 118 114 124 144 154 153
Kristinehamn 100 111 106 125 137 144 144 163 163 180 202
Munkfors 100 110 88 - 105 142 195 177 115 123 124
Storfors 100 116 146 124 106 117 124 125 136 144 169
Sunne 100 118 113 116 117 134 129 143 185 174 198
Säffle 100 104 117 106 115 147 156 181 223 228 237
Torsby 100 107 110 128 146 160 196 191 216 265 254
Årjäng 100 127 138 125 143 139 146 186 174 161 228
Värmlands län 100 111 118 120 124 137 146 155 160 172 184
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta