Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arvika 147 343
Eda 158 296
Filipstad 144 221
Forshaga 147 107
Grums 142 407
Hagfors 170 613
Hammarö 172 822
Karlstad 146 202
Kil 159 778
Kristinehamn 147 824
Munkfors 117 466
Storfors 133 043
Sunne 145 610
Säffle 153 398
Torsby 140 231
Årjäng 153 762
Värmlands län 148 758
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 105 015 107 398 110 343 115 862 122 612 121 966 124 690 129 714 132 266 140 438 147 343
Eda 112 445 113 871 108 293 126 981 122 582 116 589 123 021 138 098 138 225 153 133 158 296
Filipstad 106 649 102 897 105 076 117 617 119 725 119 894 127 417 141 623 143 502 137 084 144 221
Forshaga 103 733 101 967 104 189 105 979 111 635 118 889 114 427 123 847 130 058 139 041 147 107
Grums 104 211 113 539 114 349 120 838 129 114 130 457 135 458 135 864 133 591 144 144 142 407
Hagfors 109 484 106 421 108 241 113 837 131 305 - 166 012 150 945 150 432 158 205 170 613
Hammarö 117 257 121 117 115 068 133 159 138 304 131 855 127 790 135 725 137 818 153 409 172 822
Karlstad 111 346 110 185 115 106 117 406 117 636 122 830 127 654 135 961 135 293 142 307 146 202
Kil 104 952 98 605 100 372 107 093 121 606 124 420 124 179 129 678 141 354 154 501 159 778
Kristinehamn 110 912 112 946 116 252 128 284 132 924 122 792 131 944 136 939 140 603 137 222 147 824
Munkfors 94 761 103 870 102 860 105 818 105 104 100 167 89 388 100 646 104 304 115 548 117 466
Storfors 110 813 112 864 121 904 122 858 122 312 123 375 138 429 143 324 145 782 148 713 133 043
Sunne 97 853 99 660 107 543 110 719 116 735 119 136 125 970 129 223 137 466 141 855 145 610
Säffle 109 475 112 759 108 405 129 444 132 829 122 007 119 018 124 971 144 000 147 607 153 398
Torsby 117 121 121 069 117 841 126 838 133 902 125 257 123 184 130 338 133 738 132 238 140 231
Årjäng 116 560 115 865 120 172 127 540 120 183 130 153 122 360 126 121 142 825 145 976 153 762
Värmlands län 108 287 109 690 111 001 119 392 123 657 121 986 126 309 132 064 136 954 143 214 148 758
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 102 105 110 117 116 119 124 126 134 140
Eda 100 101 96 113 109 104 109 123 123 136 141
Filipstad 100 96 99 110 112 112 119 133 135 129 135
Forshaga 100 98 100 102 108 115 110 119 125 134 142
Grums 100 109 110 116 124 125 130 130 128 138 137
Hagfors 100 97 99 104 120 - 152 138 137 145 156
Hammarö 100 103 98 114 118 112 109 116 118 131 147
Karlstad 100 99 103 105 106 110 115 122 122 128 131
Kil 100 94 96 102 116 119 118 124 135 147 152
Kristinehamn 100 102 105 116 120 111 119 123 127 124 133
Munkfors 100 110 109 112 111 106 94 106 110 122 124
Storfors 100 102 110 111 110 111 125 129 132 134 120
Sunne 100 102 110 113 119 122 129 132 140 145 149
Säffle 100 103 99 118 121 111 109 114 132 135 140
Torsby 100 103 101 108 114 107 105 111 114 113 120
Årjäng 100 99 103 109 103 112 105 108 123 125 132
Värmlands län 100 101 103 110 114 113 117 122 126 132 137
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta