Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2018. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 141 272
Eda 147 876
Filipstad 150 795
Forshaga 106 601
Grums 119 371
Hagfors 133 048
Hammarö 126 436
Karlstad 108 795
Kil 116 935
Kristinehamn 127 672
Munkfors 119 284
Storfors 122 582
Sunne 148 739
Säffle 144 066
Torsby 168 679
Årjäng 135 631
Värmlands län 132 362
Riket 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 82 308 89 502 98 015 105 149 114 987 119 675 126 732 133 533 140 269 141 184 141 272
Eda 98 488 104 221 105 682 112 595 112 444 123 247 126 489 127 796 156 246 148 653 147 876
Filipstad 107 768 112 086 111 893 105 263 112 810 117 953 122 040 129 701 137 520 150 943 150 795
Forshaga 92 660 99 397 99 405 96 731 96 675 95 672 108 150 111 393 113 640 106 592 106 601
Grums 103 642 112 953 111 131 121 903 120 901 103 245 106 747 115 281 120 186 114 206 119 371
Hagfors 95 322 92 345 107 622 97 479 105 162 106 360 101 682 109 396 113 224 116 522 133 048
Hammarö 90 550 93 158 93 533 93 769 98 043 104 731 107 486 103 614 121 793 123 214 126 436
Karlstad 93 770 94 067 98 646 102 075 104 635 104 175 98 483 99 194 102 771 111 958 108 795
Kil 97 933 100 404 100 332 96 059 94 673 98 288 103 233 105 423 112 039 116 637 116 935
Kristinehamn 95 781 96 828 100 964 103 833 115 171 124 022 117 007 113 806 121 518 126 014 127 672
Munkfors 104 650 108 939 97 848 91 040 100 095 95 517 103 358 98 509 98 360 109 721 119 284
Storfors 100 157 99 679 95 370 99 746 102 657 102 225 110 389 113 285 114 840 119 086 122 582
Sunne 106 524 111 589 112 412 124 179 128 801 135 628 150 097 141 652 147 860 148 304 148 739
Säffle 99 386 105 880 110 437 109 169 111 918 124 981 144 202 119 818 126 409 141 155 144 066
Torsby 116 157 131 219 144 717 149 960 149 510 144 574 145 907 156 419 169 787 170 477 168 679
Årjäng 105 627 106 713 107 244 111 105 114 883 130 700 131 573 129 952 124 369 126 820 135 631
Värmlands län 99 420 103 686 105 953 107 503 111 460 114 437 118 974 119 298 126 302 129 468 132 362
Riket 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 109 119 128 140 145 154 162 170 172 172
Eda 100 106 107 114 114 125 128 130 159 151 150
Filipstad 100 104 104 98 105 109 113 120 128 140 140
Forshaga 100 107 107 104 104 103 117 120 123 115 115
Grums 100 109 107 118 117 100 103 111 116 110 115
Hagfors 100 97 113 102 110 112 107 115 119 122 140
Hammarö 100 103 103 104 108 116 119 114 135 136 140
Karlstad 100 100 105 109 112 111 105 106 110 119 116
Kil 100 103 102 98 97 100 105 108 114 119 119
Kristinehamn 100 101 105 108 120 129 122 119 127 132 133
Munkfors 100 104 94 87 96 91 99 94 94 105 114
Storfors 100 100 95 100 102 102 110 113 115 119 122
Sunne 100 105 106 117 121 127 141 133 139 139 140
Säffle 100 107 111 110 113 126 145 121 127 142 145
Torsby 100 113 125 129 129 124 126 135 146 147 145
Årjäng 100 101 102 105 109 124 125 123 118 120 128
Värmlands län 100 104 107 108 112 115 120 120 127 130 133
Riket 100 103 105 110 113 118 123 126 131 137 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta