Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 204
Eda 1 057
Filipstad 1 659
Forshaga 1 853
Grums 1 729
Hagfors 1 429
Hammarö 2 056
Karlstad 2 157
Kil 1 333
Kristinehamn 1 424
Munkfors 1 506
Storfors 988
Sunne 1 444
Säffle 2 342
Torsby 2 973
Årjäng 2 226
Värmlands län 1 711
Riket 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 1 008 1 022 984 1 003 1 044 1 292 1 188 1 192 1 165 1 126 1 204
Eda 1 020 1 113 1 129 1 276 1 174 1 198 1 177 1 176 1 302 1 066 1 057
Filipstad 1 215 1 332 1 322 1 296 1 417 1 384 1 415 1 458 1 488 1 546 1 659
Forshaga 1 635 1 645 1 492 1 588 1 681 1 489 1 668 1 700 1 736 1 876 1 853
Grums 1 299 1 301 1 297 1 356 1 240 897 1 337 1 313 1 519 1 677 1 729
Hagfors 1 059 948 1 273 1 148 1 187 1 174 1 215 1 414 1 392 1 337 1 429
Hammarö 1 161 1 426 1 401 1 487 1 537 1 722 1 823 2 066 2 022 2 212 2 056
Karlstad 1 461 1 455 1 601 1 677 1 875 1 996 2 106 2 046 2 134 2 114 2 157
Kil 1 081 977 975 944 1 000 1 015 1 067 1 192 1 348 1 308 1 333
Kristinehamn 1 315 1 422 1 482 1 494 1 432 1 397 1 371 1 481 1 473 1 368 1 424
Munkfors 1 063 1 205 1 520 1 062 1 292 1 494 1 234 1 088 965 1 252 1 506
Storfors 725 696 773 796 725 788 781 836 1 025 938 988
Sunne 1 080 1 080 1 072 1 145 1 184 1 226 1 272 1 385 1 282 1 394 1 444
Säffle 1 247 1 249 1 192 2 648 2 637 2 447 2 592 1 678 1 923 1 892 2 342
Torsby 1 873 2 540 2 725 2 579 2 870 2 896 3 027 2 939 2 885 3 010 2 973
Årjäng 1 491 1 511 1 644 1 644 1 608 1 641 1 604 1 636 1 608 2 116 2 226
Värmlands län 1 233 1 308 1 368 1 446 1 494 1 504 1 555 1 537 1 579 1 639 1 711
Riket 1 278 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 101 98 100 104 128 118 118 116 112 119
Eda 100 109 111 125 115 117 115 115 128 105 104
Filipstad 100 110 109 107 117 114 116 120 122 127 137
Forshaga 100 101 91 97 103 91 102 104 106 115 113
Grums 100 100 100 104 95 69 103 101 117 129 133
Hagfors 100 90 120 108 112 111 115 134 131 126 135
Hammarö 100 123 121 128 132 148 157 178 174 191 177
Karlstad 100 100 110 115 128 137 144 140 146 145 148
Kil 100 90 90 87 93 94 99 110 125 121 123
Kristinehamn 100 108 113 114 109 106 104 113 112 104 108
Munkfors 100 113 143 100 122 141 116 102 91 118 142
Storfors 100 96 107 110 100 109 108 115 141 129 136
Sunne 100 100 99 106 110 114 118 128 119 129 134
Säffle 100 100 96 212 211 196 208 135 154 152 188
Torsby 100 136 145 138 153 155 162 157 154 161 159
Årjäng 100 101 110 110 108 110 108 110 108 142 149
Värmlands län 100 106 111 117 121 122 126 125 128 133 139
Riket 100 102 107 111 116 118 121 124 129 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta