Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 2 734
Eda 4 174
Filipstad 5 614
Forshaga 3 256
Grums 5 233
Hagfors 2 730
Hammarö 2 678
Karlstad 2 519
Kil 2 591
Kristinehamn 2 681
Munkfors 6 843
Storfors 7 059
Sunne 3 674
Säffle 3 985
Torsby 4 622
Årjäng 3 657
Värmlands län 4 003
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 740 786 973 1 059 964 1 126 1 506 2 234 4 245 3 724 2 734
Eda 1 533 1 609 1 716 1 953 2 336 2 308 2 710 3 749 7 912 5 162 4 174
Filipstad 1 957 1 747 2 711 3 253 5 946 6 355 5 932 5 882 8 812 7 262 5 614
Forshaga 2 399 2 225 2 020 2 083 1 863 2 644 2 753 3 204 5 470 5 704 3 256
Grums 632 728 812 1 951 3 164 3 368 3 569 5 321 8 069 7 068 5 233
Hagfors 1 786 1 626 1 707 1 802 2 110 2 094 2 248 3 825 6 048 4 775 2 730
Hammarö 1 947 1 555 1 797 2 390 1 941 2 068 2 093 2 688 4 074 3 835 2 678
Karlstad 1 746 1 681 1 448 1 564 1 464 1 324 1 568 1 648 3 524 3 058 2 519
Kil 350 630 807 1 215 1 970 1 808 2 150 2 886 4 752 3 797 2 591
Kristinehamn 1 350 951 1 732 1 585 1 356 1 388 2 103 2 717 4 007 3 177 2 681
Munkfors 1 518 2 047 3 688 4 005 5 755 6 145 6 658 8 307 12 921 11 226 6 843
Storfors 1 840 2 214 2 346 2 356 1 816 1 618 3 638 5 608 9 337 8 253 7 059
Sunne 1 065 709 1 099 1 432 1 944 2 268 2 427 3 010 5 189 3 882 3 674
Säffle 1 311 781 833 993 909 1 275 2 101 2 971 4 785 4 367 3 985
Torsby 1 074 1 265 1 726 2 131 2 237 2 207 2 449 3 289 6 009 5 599 4 622
Årjäng 1 357 1 612 1 938 2 172 2 019 2 076 3 216 3 718 6 777 5 437 3 657
Värmlands län 1 413 1 385 1 710 1 997 2 362 2 505 2 945 3 816 6 371 5 395 4 003
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 106 131 143 130 152 204 302 574 503 369
Eda 100 105 112 127 152 151 177 245 516 337 272
Filipstad 100 89 139 166 304 325 303 301 450 371 287
Forshaga 100 93 84 87 78 110 115 134 228 238 136
Grums 100 115 128 309 501 533 565 842 1 277 1 118 828
Hagfors 100 91 96 101 118 117 126 214 339 267 153
Hammarö 100 80 92 123 100 106 107 138 209 197 138
Karlstad 100 96 83 90 84 76 90 94 202 175 144
Kil 100 180 231 347 563 517 614 825 1 358 1 085 740
Kristinehamn 100 70 128 117 100 103 156 201 297 235 199
Munkfors 100 135 243 264 379 405 439 547 851 740 451
Storfors 100 120 128 128 99 88 198 305 507 449 384
Sunne 100 67 103 134 183 213 228 283 487 365 345
Säffle 100 60 64 76 69 97 160 227 365 333 304
Torsby 100 118 161 198 208 205 228 306 559 521 430
Årjäng 100 119 143 160 149 153 237 274 499 401 269
Värmlands län 100 98 121 141 167 177 208 270 451 382 283
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta