Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 184,7 88
Fagersta 186,9 90
Hallstahammar 185,7 89
Kungsör 185,4 89
Köping 188,7 90
Norberg 188,1 90
Sala 185,6 89
Skinnskatteberg 183,6 88
Surahammar 187,2 90
Västerås 211,3 101
Västmanlands län 200,2 96
Riket 208,8 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta