Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 184,7 88
Fagersta 186,9 90
Hallstahammar 185,7 89
Kungsör 185,4 89
Köping 188,7 90
Norberg 188,1 90
Sala 185,6 89
Skinnskatteberg 183,6 88
Surahammar 187,2 90
Västerås 211,3 101
Västmanlands län 200,2 96
Riket 208,8 100
Skattekraft 2008-2018. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 140,7 145,5 151,9 160,0 159,8 159,9 163,0 168,3 170,2 173,3 177,8 184,7
Fagersta 154,7 161,4 167,4 173,2 171,2 169,3 172,3 177,1 176,9 177,9 182,3 186,9
Hallstahammar 141,3 145,0 151,4 159,7 156,5 157,5 162,4 167,8 169,9 173,5 180,5 185,7
Kungsör 144,0 151,7 158,3 164,4 163,5 165,2 169,3 174,6 173,0 173,3 179,7 185,4
Köping 144,7 149,3 157,1 164,1 159,7 160,5 167,0 171,7 173,3 177,6 184,0 188,7
Norberg 142,7 146,5 153,8 162,5 162,0 162,4 165,9 173,7 178,7 173,9 181,2 188,1
Sala 135,3 139,9 147,3 155,9 156,9 159,6 161,8 166,6 170,3 173,2 179,5 185,6
Skinnskatteberg 139,7 141,8 150,7 157,6 158,2 162,0 164,9 169,3 171,7 171,5 175,5 183,6
Surahammar 145,9 151,6 156,2 164,2 164,1 165,6 170,4 174,2 177,8 176,6 182,5 187,2
Västerås 155,0 160,6 168,6 176,5 178,2 179,4 182,9 189,3 194,1 198,3 205,0 211,3
Västmanlands län 149,3 154,6 162,1 169,9 170,2 171,3 175,2 181,0 184,6 187,8 194,1 200,2
Riket 152,4 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8
Utveckling av skattekraften 2007-2018. Index riket=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 92 92 92 92 92 91 91 91 89 89 88 88
Fagersta 102 102 101 100 99 96 96 95 93 92 90 90
Hallstahammar 93 92 92 92 90 89 90 90 89 89 89 89
Kungsör 95 96 96 95 94 94 94 94 91 89 89 89
Köping 95 95 95 95 92 91 93 92 91 91 91 90
Norberg 94 93 93 94 93 92 92 93 94 90 90 90
Sala 89 89 89 90 90 91 90 90 89 89 89 89
Skinnskatteberg 92 90 91 91 91 92 92 91 90 88 87 88
Surahammar 96 96 94 95 94 94 95 94 93 91 90 90
Västerås 102 102 102 102 103 102 102 102 102 102 102 101
Västmanlands län 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 96 96
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta