Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 195,2 88
Fagersta 196,8 89
Hallstahammar 194,0 88
Kungsör 190,2 86
Köping 199,6 90
Norberg 199,2 90
Sala 193,8 88
Skinnskatteberg 192,5 87
Surahammar 195,7 89
Västerås 221,6 100
Västmanlands län 210,1 95
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 151,9 160,0 159,8 159,9 163,0 168,3 170,2 173,3 177,8 184,7 192,6 195,2
Fagersta 167,4 173,2 171,2 169,3 172,3 177,1 176,9 177,9 182,3 186,9 194,0 196,8
Hallstahammar 151,4 159,7 156,5 157,5 162,4 167,8 169,9 173,5 180,5 185,7 191,8 194,0
Kungsör 158,3 164,4 163,5 165,2 169,3 174,6 173,0 173,3 179,7 185,4 188,4 190,2
Köping 157,1 164,1 159,7 160,5 167,0 171,7 173,3 177,6 184,0 188,7 196,9 199,6
Norberg 153,8 162,5 162,0 162,4 165,9 173,7 178,7 173,9 181,2 188,1 195,1 199,2
Sala 147,3 155,9 156,9 159,6 161,8 166,6 170,3 173,2 179,5 185,6 190,6 193,8
Skinnskatteberg 150,7 157,6 158,2 162,0 164,9 169,3 171,7 171,5 175,5 183,6 189,4 192,5
Surahammar 156,2 164,2 164,1 165,6 170,4 174,2 177,8 176,6 182,5 187,2 194,0 195,7
Västerås 168,6 176,5 178,2 179,4 182,9 189,3 194,1 198,3 205,0 211,3 216,4 221,6
Västmanlands län 162,1 169,9 170,2 171,3 175,2 181,0 184,6 187,8 194,1 200,2 206,0 210,1
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 92 92 92 91 91 91 89 89 88 88 89 88
Fagersta 101 100 99 96 96 95 93 92 90 90 90 89
Hallstahammar 92 92 90 89 90 90 89 89 89 89 89 88
Kungsör 96 95 94 94 94 94 91 89 89 89 87 86
Köping 95 95 92 91 93 92 91 91 91 90 91 90
Norberg 93 94 93 92 92 93 94 90 90 90 91 90
Sala 89 90 90 91 90 90 89 89 89 89 88 88
Skinnskatteberg 91 91 91 92 92 91 90 88 87 88 88 87
Surahammar 94 95 94 94 95 94 93 91 90 90 90 89
Västerås 102 102 103 102 102 102 102 102 102 101 100 100
Västmanlands län 98 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96 95
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta