Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 188
Kalmar 346
Norrtälje 4 691
Östersund 3 044
Gotland 6 870
Gotlands län 6 870
Riket 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 820 773 760 812 833 826 1 087 1 266 1 144 1 275 188
Kalmar 1 071 1 243 1 427 3 099 532 743 579 281 479 398 346
Norrtälje 3 177 3 555 3 346 3 438 3 319 3 789 4 252 4 487 4 875 4 650 4 691
Östersund 2 964 2 778 2 808 2 995 3 016 2 780 3 008 2 436 3 090 2 896 3 044
Gotland 5 652 5 589 5 851 5 794 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870
Gotlands län 5 652 5 589 5 851 5 794 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870
Riket 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 94 93 99 102 101 133 154 140 155 23
Kalmar 100 116 133 289 50 69 54 26 45 37 32
Norrtälje 100 112 105 108 104 119 134 141 153 146 148
Östersund 100 94 95 101 102 94 101 82 104 98 103
Gotland 100 99 104 103 106 105 112 118 121 120 122
Gotlands län 100 99 104 103 106 105 112 118 121 120 122
Riket 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta