Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 4 802
Kalmar 3 870
Norrtälje 4 063
Östersund 4 819
Gotland 4 860
Gotlands län 4 860
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 3 496 3 882 4 187 4 360 4 806 4 846 4 695 4 894 4 666 4 859 4 802
Kalmar 3 105 3 608 3 447 3 529 3 689 3 851 3 816 3 844 3 744 3 625 3 870
Norrtälje 2 134 2 359 2 557 2 472 3 084 2 898 3 126 3 299 3 552 3 482 4 063
Östersund 4 254 4 070 4 042 4 395 4 301 4 003 4 278 4 625 4 531 4 745 4 819
Gotland 3 108 3 369 3 613 3 794 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860
Gotlands län 3 108 3 369 3 613 3 794 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 111 120 125 137 139 134 140 133 139 137
Kalmar 100 116 111 114 119 124 123 124 121 117 125
Norrtälje 100 111 120 116 145 136 146 155 166 163 190
Östersund 100 96 95 103 101 94 101 109 107 112 113
Gotland 100 108 116 122 125 128 136 139 139 144 156
Gotlands län 100 108 116 122 125 128 136 139 139 144 156
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta