Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 2 850
Kalmar 2 166
Norrtälje 1 742
Östersund 2 801
Gotland 1 404
Gotlands län 1 404
Riket 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 1 778 1 848 2 207 2 355 2 592 2 260 2 792 2 685 2 679 2 600 2 850
Kalmar 1 486 1 257 1 702 1 562 1 669 1 631 1 936 2 254 2 551 2 650 2 166
Norrtälje 1 052 985 1 269 1 490 1 392 1 208 1 637 1 788 1 550 1 762 1 742
Östersund 1 659 1 736 1 700 1 723 1 798 1 762 2 149 2 231 2 399 2 758 2 801
Gotland 1 319 1 308 1 373 1 283 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404
Gotlands län 1 319 1 308 1 373 1 283 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404
Riket 1 278 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 104 124 132 146 127 157 151 151 146 160
Kalmar 100 85 115 105 112 110 130 152 172 178 146
Norrtälje 100 94 121 142 132 115 156 170 147 167 166
Östersund 100 105 102 104 108 106 130 134 145 166 169
Gotland 100 99 104 97 105 100 103 112 119 113 106
Gotlands län 100 99 104 97 105 100 103 112 119 113 106
Riket 100 102 107 111 116 118 121 124 129 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta