Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 4 621
Kalmar 5 321
Norrtälje 4 639
Östersund 4 675
Gotland 5 045
Gotlands län 5 045
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 3 875 4 351 4 028 4 898 4 111 4 055 4 283 3 800 4 332 4 632 4 621
Kalmar 3 486 3 679 4 943 5 638 5 714 4 533 5 310 5 209 5 209 5 202 5 321
Norrtälje 3 409 3 376 3 176 3 511 3 887 4 054 4 563 4 332 4 647 4 586 4 639
Östersund 3 690 3 912 3 540 3 265 3 969 3 990 3 936 3 974 4 429 4 080 4 675
Gotland 3 995 3 863 4 198 4 077 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045
Gotlands län 3 995 3 863 4 198 4 077 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 112 104 126 106 105 111 98 112 120 119
Kalmar 100 106 142 162 164 130 152 149 149 149 153
Norrtälje 100 99 93 103 114 119 134 127 136 135 136
Östersund 100 106 96 88 108 108 107 108 120 111 127
Gotland 100 97 105 102 104 105 108 118 123 120 126
Gotlands län 100 97 105 102 104 105 108 118 123 120 126
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta