Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 19 993
Kalmar 22 422
Norrtälje 17 740
Östersund 25 658
Gotland 19 811
Gotlands län 19 811
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falun 15 573 16 707 17 463 17 402 17 839 18 153 17 902 18 567 18 873 19 324 19 993
Kalmar 17 353 18 465 19 421 19 842 20 966 20 852 21 440 21 430 21 519 21 953 22 422
Norrtälje 14 470 15 190 15 340 16 085 16 825 17 504 18 865 19 659 19 916 17 770 17 740
Östersund 17 617 18 781 19 419 20 247 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658
Gotland 16 242 17 580 17 998 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811
Gotlands län 16 242 17 580 17 998 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falun 100 107 112 112 115 117 115 119 121 124 128
Kalmar 100 106 112 114 121 120 124 123 124 127 129
Norrtälje 100 105 106 111 116 121 130 136 138 123 123
Östersund 100 107 110 115 121 125 129 133 137 141 146
Gotland 100 108 111 105 110 115 116 122 127 126 122
Gotlands län 100 108 111 105 110 115 116 122 127 126 122
Riket 100 106 108 110 113 117 120 123 128 131 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta