Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Falun 149 748
Kalmar 149 344
Norrtälje 147 891
Östersund 148 691
Gotland 161 764
Gotlands län 161 764
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 112 941 115 214 113 329 115 862 121 069 130 224 131 512 134 361 139 632 143 062 149 748
Kalmar 109 308 109 189 111 659 119 981 128 496 133 438 134 078 135 964 141 858 148 524 149 344
Norrtälje 107 186 109 785 110 623 119 816 123 140 123 265 140 731 152 976 152 739 147 064 147 891
Östersund 118 311 120 125 129 450 136 022 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197 148 691
Gotland 120 382 124 464 133 387 130 947 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764
Gotlands län 120 382 124 464 133 387 130 947 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 102 100 103 107 115 116 119 124 127 133
Kalmar 100 100 102 110 118 122 123 124 130 136 137
Norrtälje 100 102 103 112 115 115 131 143 142 137 138
Östersund 100 102 109 115 114 116 118 124 128 131 126
Gotland 100 103 111 109 113 116 121 126 127 130 134
Gotlands län 100 103 111 109 113 116 121 126 127 130 134
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta