Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 2 295
Kalmar 2 999
Norrtälje 1 517
Östersund 2 956
Gotland 1 800
Gotlands län 1 800
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 1 382 1 093 1 213 1 409 1 295 1 229 1 757 2 394 3 438 2 794 2 295
Kalmar 1 539 1 449 1 598 1 867 2 158 2 176 2 174 2 661 4 366 4 079 2 999
Norrtälje 529 394 466 490 482 517 664 1 102 2 416 1 980 1 517
Östersund 1 244 1 331 1 469 1 434 1 292 1 696 2 053 2 423 4 185 3 394 2 956
Gotland 484 472 447 542 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800
Gotlands län 484 472 447 542 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 79 88 102 94 89 127 173 249 202 166
Kalmar 100 94 104 121 140 141 141 173 284 265 195
Norrtälje 100 74 88 93 91 98 126 208 457 374 287
Östersund 100 107 118 115 104 136 165 195 336 273 238
Gotland 100 98 92 112 115 118 152 252 598 547 372
Gotlands län 100 98 92 112 115 118 152 252 598 547 372
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta